financiering

Voor het financieren van de aankoop van een pand en ook voor het financieren van de inkoopsom bij toetreding van een individueel lid tot een woonvereniging moet meestal geld geleend worden van een bank.

LET OP:  LENEN KOST GELD   !!!

Met het huis als hypothecair onderpand zijn enkele banken bereid om aan woonverenigingen en aan de leden daarvan leningen te verstrekken op basis van de huidige norm van 100-101% van de Marktwaarde van het pand.

Gelet op de huidige regelgeving kan bij een dergelijke financiering (nog) rekening worden gehouden met de aankoopkosten. Financiering in een woonvereniging of andere vorm van gemeenschappelijk eigendom is altijd maatwerk; STUT Consult is daarin gespecialiseerd.

Belangrijk aandachtspunten zijn de verhouding van de waarde van het pand ten opzichte van de financieringssom en de verhouding van de woonlasten tot het inkomen. Nu en in de toekomst moeten de bewoners de woonlasten kunnen opbrengen. Wij besteden daar als financieringsbemiddelaars veel zorg aan.

De meeste hypotheekvormen voor particuliere huiseigenaars zijn ook geschikt voor de financiering van gemeenschappelijk eigendom. Soms vergt dat enkele aanpassingen, o.a. in verband met de fiscale regelingen. 

Het financieren van gemeenschappelijk eigendom is maatwerk. Laat u tijdig door ons informeren!  

N.B.    STUT Consult heeft met enkele banken financieringsarrangementen ontwikkeld speciaal gericht op gemeenschappelijk eigendom. 

Bij appartementen en grondgebonden particulier eigendom kan iedere eigenaar de eigen woning/appartement zelf financieren bij een bank van eigen keuze. In situaties van gemeenschappelijk wonen kunnen wij u vanuit onze deskundigheid specifiek adviseren en ondersteunen.

Wij werken als hypotheekadviseurs volgens de richtlijnen van de AFM en zijn aangesloten bij het klachteninstituut Kifid.
(Klik hier om het Dienstverleningsdocument te downloaden)