maximale lening

Hypothecaire leningen

De maximale kredietverlening wordt ook in 2020 door de overheid beperkt door de verhouding van de lening ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-Value) te maximeren op 100%. Dit betekent dat je geen hogere hypothecaire lening meer kan krijgen dan 100% van de waarde van het pand; vaak hanteren banken die regel ook voor de individuele wooneenheden:

waarde van de wooneenheid = pandwaarde x lidmaatschapspercentage.

Een hogere lening tot maximaal 106% van de marktwaarde blijft overigens wel mogelijk bij energiebesparende investeringen, zoals bijv. dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren, en zonnepanelen en zonneboilers.

Lidmaatschapspercentages zijn belangrijk!

De maximale lening voor een lidmaatschapsrecht is vaak gelijk aan de waarde van de desbetreffende wooneenheid. Dat speelt bijv. als je een lening nodig hebt om je in te kopen in een woonvereniging.

Banken kijken dan naar de totaalwaarde van het pand vermenigvuldigd met het lidmaatschapspercentage.

Vaak zijn die lidmaatschapspercentages in een ver verleden vastgesteld. Bekijk zo nodig de percentages nog eens opnieuw om te beoordelen of die nog passen bij de werkelijke situatie, en pas ze zo nodig aan.