maximale lening

Hypothecaire leningen

De maximale kredietverlening bij particuliere kredietverlening wordt door de overheid beperkt door de verhouding van de lening ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-Value) te maximeren op 100%. Dit betekent dat je op het moment van banken geen hogere hypothecaire lening kunt krijgen dan 100% van de waarde van het pand; vaak geldt die regel ook voor de individuele wooneenheden:  waarde van de wooneenheid = pandwaarde x lidmaatschapspercentage.

Een hogere lening tot maximaal 106% van de marktwaarde blijft overigens wel mogelijk bij energiebesparende investeringen, zoals bijv. dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren, en zonnepanelen en zonneboilers.

Bij zakelijke kredietverlening is het maximale krediet van een bank vaak beperkt tot 75 à 80% van de marktwaarde van het pand; in dat geval moet er 'eigen geld' ingebracht worden, of buiten het bancaire circuit worden gevonden (via framilie, of crouwdfunding, ed)

Lidmaatschapspercentages zijn belangrijk!

De maximale lening voor een lidmaatschapsrecht is vaak gelijk aan de waarde van de desbetreffende wooneenheid. Banken kijken dan naar de totaalwaarde van het pand vermenigvuldigd met het lidmaatschapspercentage.

Vaak zijn die lidmaatschapspercentages in een ver verleden vastgesteld. Het kan nodig zijn om deze percentages nog eens opnieuw te beoordelen en te bekijken of die nog passen bij de werkelijke situatie. Doe dit niet zonder naar de eventuele gevolgen te kijken!