Brochure

Informatie over rechtsvormen en financiële organisatie en een uitgebreider stappenplan vindt u in de brochure

"Samen wonen, Samen kopen, gemeenschappelijk Eigendom van woonruimte

prijs: 5 Euro (incl.portokosten)

U kunt de brochure bestellen als digitaal pdf-bestand of desgewenst in een papieren versie.

Om te bestellen dient u vóóraf de kostprijs ad € 5,00 te betalen op bankrekening nr.: NL23 RABO 0135 8419 33 ten name van
STUT Consult in Nijmegen, onder vermelding van uw naam, e-mailadres, en postadres (mét postcode).
Als u de brochure in de papieren versie wenst te ontvangen vermeldt dit dan duidelijk bij uw bestelling en overboeking!

Mail vervolgens uw naam en adresgegevens naar info@stut-consult.nl
Vermeldt in uw bericht duidelijk uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, + "bestelling brochure GEW"
Home  >  Brochure