Brochure

Informatie over rechtsvormen en financiële organisatie en een uitgebreider stappenplan vindt u in de brochure

"Samen wonen, Samen kopen, gemeenschappelijk Eigendom van woonruimte

prijs: 5 Euro

U kunt de brochure bestellen als digitaal pdf-bestand, of desgewenst in een papieren versie.

Om te bestellen dient u vóóraf de kostprijs ad € 5,00 te betalen op bankrekening nr.: NL39 RABO 0157 8058 40 ten name van
stichting STUT  in Nijmegen, onder vermelding van uw naam, e-mailadres, en postadres (mét postcode).

Mail altijd uw naam en adresgegevens naar info@stut-consult.nl
Vermeldt in uw bericht duidelijk uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, + "bestelling brochure GEW"
Als u de brochure in de papieren versie wenst te ontvangen vermeldt dit dan duidelijk bij uw bestelling en overboeking!


1.       Goede penningmeesters controleren!

Om te voorkomen dat er betalingsachterstanden ontstaan is het belangrijk als de penningmeester maandelijks controleert of de noodzakelijke betalingen inderdaad zijn uitgevoerd. Op die manier houd je de vinger aan de pols. Voor een goed overzicht is het handig als álle betalingen, ook voor de leningen, via de woonverenigingsbankrekening lopen.

Voor penningmeesters is bij ons de Handleiding voor de Financiële administratie van een Woonvereniging verkrijgbaar voor € 7,50 (incl. eventuele verzendkosten).

Handleiding voor het opzetten van de Financiële Administratie voor een Woonvereniging:
  • Dit is een informatieve brochure, speciaal bedoeld voor Penningmeesters van woonverenigingen over hoe je de administratie van een woonvereniging kunt opzetten en inrichten; en hoe je van daaruit eenvoudig een jaarrekening (balans en exploitatierekening) kunt opstellen. Te bestellen door ons te mailen, of via het vragenformulier (klik naar Home, vragen),
    vermeldt svp. de naam en het adres (straat en postcode/woonplaats) van de woonvereniging, en het telefoonnummer van de penningmeester.

    kosten € 7,50 (vooraf te betalen door storting op bankrek: NL39 RABO 0157 8058 40 ten name van
    stichting STUT  in Nijmegen, onder vermelding van Fin.admin.wver.
Mail vervolgens uw naam en adresgegevens naar info@stut-consult.nl
Vermeldt in uw bericht duidelijk uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, + "bestelling Handl.Fin.Admin."
Als u de brochureniet in digitale vorm, maar in de papieren versie wenst te ontvangen, vermeldt dit dan duidelijk bij uw bestelling en overboeking!

Home  >  Brochure