Brochure

Informatie over rechtsvormen en financiële organisatie en een uitgebreider stappenplan vindt u in de brochure

"Samen wonen, Samen kopen, gemeenschappelijk Eigendom van woonruimte

prijs: 5 Euro (incl.portokosten)

U kunt de brochure bestellen als digitaal pdf-bestand of in een papieren versie.

Om te bestellen dient u vóóraf de kostprijs ad € 5,00 te betalen op bankrekening nr.: NL23 RABO 0135 8419 33 ten name van STUT Consult in Nijmegen, onder vermelding van uw naam, e-mailadres, of postadres (mét postcode).
Geef ook duidelijk aan in welke vorm u de brochure wenst te ontvangen: 'pdf' of 'papier'

Mail voor de zekerheid uw naam en contactgegevens ook naar info@stut-consult.nl
Vermeldt in uw bericht duidelijk uw naam, post- of e-mailadres, en telefoonnummer, + "bestelling brochure GEW"

U kunt ons ook bellen: 024 - 324 24 74Home  >  Brochure