Privacy verklaring

Privacy verklaring

Als u ons bezoekt via onze website, per telefoon, e-mail, of in persoon op ons kantoor, dan kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacy verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling


Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en producten, en het verwerken van door u te sluiten, of gesloten hypothecaire leningen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden


Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om de Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.