Nieuws


Als je vragen hebt over gemeenschappelijk wonen, twijfel niet maar bel of mail ons!


Woonverenigingen zijn in voortdurende beweging.

Startende woonverenigingen moeten op een gegeven moment gaan zoeken naar een manier om hun plannen te verwerkelijken. Je kunt zoeken in bestaande gebouwen met voldoende ruimte om met meerdere personen te wonen, zoals grote herenhuizen, villa's, oude pastorieën, en boerderijen. Voor degenen die lef hebben zijn er soms oude fabrieksgebouwen, of andere bedrijfsgebouwen, of kerken, die qua ligging en mogelijkheden geschikt kunnen zijn.

Een andere ingang is het vinden van een of meer kavels om daar nieuwe gebouwen op te bouwen en naar eigen smaak te kunnen opzetten.

Een recente beweging richt zich op tiny-houses. Vaak zijn die in te zetten op tijdelijke bouwplekken, dwz. lege plekken waar gemeenten voor een periode van 5 à 10 jaar geen duidelijke ontwikkelingsplannen hebben.  Het vereist een flexibele mind, korte bindingshorizont, maar neem het mee in je overwegingen. Een broedplaats voor dergelijke tiny-houses is Almere.

Kijk ook bijv. op: http://www.bouwexpo-tinyhousing.nl/, of http://www.eco-architecten.nl en laat je fantasie gaan!De Nieuwsbrief 2017 is in oktober 2017 per e-mail verstuurd naar woonverenigingen van wie bij ons een e-mailadres bekend is.

De Nieuwsbrieven worden, meestal één keer per jaar, digitaal naar alle bekende woonverenigingen verstuurd.

Als jullie woonvereniging in aanmerking wil komen voor toezending, geef ons dan per e-mail de volgende gegevens door:
de naam van de contactpersoon,
de naam van de Woonvereniging,
het e-mailadres waarheen de Nieuwsbrief moet worden verzonden.

De Nieuwsbrief biedt actuele informatie over diverse aspecten van financiering, fiscaliteit, regelgeving en praktijkervaring . De Nieuwsbrief is bedoeld voor leden van bestaande woonverenigingen.

Als jullie woonvereniging voortaan onze Nieuwsbrieven automatisch toegezonden wilt krijgen, stuur dan een mailtje naar info@stut-consult.nl met de tekst: "Akkoord toezending Nieuwsbrieven STUT Consult" (vermeldt duidelijk je naam en de naam van de woonvereniging en het e-mailadres), dan sturen wij onze Nieuwsbrieven voortaan naar het daarin vermelde e-mailadres.

Aanslag Onroerendzaakbelasting (orzb):

De huizenprijzen daalden tussen 2009 en 2014 flink. In die periode stelden veel gemeentes de WOZ-waarde van woningen te hoog vast, bleek uit onderzoek door Kadasterdata. De kans is aanwezig dat jullie WOZ-waarde nog steeds te hoog is. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor het eigenwoningforfait van de Inkomstenbelasting en voor diverse gemeentelijke belastingen. Hier kun je misschien besparen. De ervaring leert dat meer dan de helft van de ingediende WOZ-bezwaren terecht zijn. Controleer de WOZ-waarde en maak bezwaar tegen een te hoge waarde. Dat moet wel goed onderbouwd worden, bijv. aan de hand van de referentiepanden die in de WOZ-taxatie worden gebruikt.
Let goed op! De termijn voor het maken van bezwaar tegen de gemeentelijke WOZ verloopt 6 weken na de aanslagdatum!

Financiële administratie:
een informatieve brochure voor Penningmeesters van bestaande woonverenigingen:
  •  hoe kun je de administratie van een woonvereniging opzetten en inrichten
  •  en hoe kun je van daaruit eenvoudig een jaarrekening (balans en exploitatierekening) opstellen
te bestellen door naar ons te bellen op tel. 024-3242474, of mailen via het vragenformulier (klik naar Home, vragen),
onder vermelding van: de naam van de woonvereniging en het adres (straat en woonplaats) en telefoonnummer van de penningmeester.

kosten € 7,50 (vooraf te betalen door storting op bankrek: NL23 RABO 0135 8419 33, onder vermelding van Fin.admin.wver.)

Tarieven van gemeentelijke belastingen en heffingen en van het Waterschap kunt u opvragen bij uw gemeente / waterschap.