AOW

AOW en woonverenigingen

Een andere groep woonverenigingsleden zijn senioren. Wij krijgen regelmatig de volgende vraag: Als je in een woonvereniging woont en je hebt AOW, wordt je dan gekort?  De Sociale VerzekeringsBank (SVB) heeft hierover een brochure: https://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_met_iemand_anders/samen_wonen/

 Waarin zij schrijven: “Het kan zijn dat u wel een woning deelt met een ander, maar dat er toch geen sprake is van het voeren van een gezamenlijke huishouding. U krijgt dan de alleenstaanden AOW (70% minimumloon). Dit doet zich bijv. voor als u als alleenstaande met twee of meer meerderjarige personen in één woning woont. Dit heet een ‘meerpersoonshuishouden’. Dit kan bijvoorbeeld in een woongroep zijn, in een klooster, of in familieverband.”
De kosten van de wooneenheden in een woonvereni-ging worden door ieder individueel betaald aan de woonvereniging (als juridisch eigenaar, tevens administratief beheerder). Ieder lid voert dan een eigen huishouden en deelt die kosten niet.

Vaak komt de SVB op verzoek met een huisbezoek controleren hoe de feitelijke situatie in uw woning is.

Overigen  >  AOW