Brandvoorschriften

Controle brandveiligheid

In het Bouwbesluit 2012 is een uitvoeringsregel opgenomen waarvan de voorschriften betrekking hebben op woningen die aangemerkt worden als zgn. kamergewijze verhuur. Die regels gelden gek genoeg ook voor panden van woonverenigingen. Het betreft regelgeving voor brandveiligheid (rookmelders, vluchtwegen, e.d.). Uitgangspunt bij de regelgeving is dat bewoners bij brand tijdig worden gewaarschuwd. Dat is natuurlijk voor iedereen een serieus  aandachtspunt. Met onderstaande link kun je de betreffende informatiebrochure downloaden.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2012/04/27/infoblad-kamergewijze-verhuur-bouwbesluit-2012/infoblad-kamergewijze-verhuur-27-04-12.pdf