Mediation


Voorkom problemen, overleg met elkaar!

Samenwonen met meer mensen levert vaak een hoop gezelligheid op, maar helaas soms ook conflicten. Als emoties hoog oplopen en erover praten niet meer lukt dan beïnvloedt dat de sfeer negatief en is het soms moeilijk om samen nog een oplossing te vinden.

Je kunt dan kiezen voor conflictbemiddeling met een neutrale bemiddelaar: mediation !

Mediation gaat er vanuit dat er voor vrijwel elk geschil een oplossing is die voor alle partijen aanvaardbaar is. Een voorwaarde is dat je bereid bent om met de andere partij(en) om de tafel te gaan zitten en te praten. Meestal is een beperkt aantal gesprekken voldoende en is de acceptatie van de gezamenlijk gevonden oplossing hoog. Je bespaart tijd, geld, én je kunt elkaar recht in de ogen blijven kijken, want het is jullie gezamenlijke oplossing!