Mediation


Voorkom problemen, overleg met elkaar!

Samenwonen met meer mensen levert vaak een hoop gezelligheid op, maar helaas soms ook conflicten. Als emoties hoog oplopen en erover praten niet meer lukt dan beïnvloedt dat de sfeer negatief en is het soms moeilijk om samen nog een oplossing te vinden.

Je kunt dan kiezen voor een overlegsysteem dat gericht is op het vinden van een manier om tot oplossingen te komen die voor allen acceptabel zijn:

  •  'gedragen besluitvorming',

  • toepassen van gesprekstechnieken volgens een sociocratische methode,

of , als er al een conflict is ontstaan:

  •  gebruik maken van de technieken uit de methode Deep Democracy

  • of conflictbemiddeling - Mediation - toepassen met een neutrale bemiddelaar / mediator.

Mediation en Deep Democracy gaan er vanuit dat er voor vrijwel elk geschil een oplossing is die voor alle partijen aanvaardbaar is. Een voorwaarde is dat je bereid bent om met de andere partij(en) om de tafel te gaan zitten en te praten - o.a. door elkaar vragen te stellen en je in te leven in de situatie van de ander.

Bij mediation is meestal is een beperkt aantal gesprekken voldoende.

Bij Deep Democracy en Mediation is de acceptatie van de gezamenlijk gevonden oplossing hoog. Je bespaart tijd, geld, én je kunt elkaar recht in de ogen blijven kijken, want het is jullie gezamenlijke oplossing!