Rechtsvormen

Met meerdere personen samen een pand kopen en beheren vraagt om een goede regeling van de eigendomsverhoudingen.

De vereniging als rechtsvorm biedt daarvoor in veel gevallen de beste mogelijkheden. Een stichting is geen geschikte vorm, o.a. omdat vermogen niet aan bestuursleden mag worden uitgekeerd. Andere rechtsvormen, zoals de coöperatieve vereniging of de BV liggen teveel in de bedrijfssfeer. De wooncoöperatie is een nieuw element dat door de politiek geïntroduceerd wordt, maar waarvoor de randvoorwaarden nog in ontwikkeling zijn.

Voor een ongesplitst kadastraal perceel is de (Woon)vereniging de meest geschikte rechtsvorm om het gezamenlijke eigendom te regelen met zeggenschap over opvolgende bewoners bij de (blijvende) leden.

Bij een gebouw dat gesplitst is in appartementsrechten is er een wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaren (VvE) om het gemeenschappelijke te regelen;

Neem voor meer informatie tijdig contact met ons op!