Updaten statuten

Soms zijn de afspraken/regels over de gezamenlijke bewoning van een pand niet voor alle bewoners meer even helder, of zijn deze verouderd als gevolg van veranderde omstandigheden of gewijzigde (wettelijke) regels.

Wij adviseren om de statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) af en toe te updaten.

Mocht er behoefte zijn aan een update, of aan nadere informatie of uitleg, maak dan een afspraak met ons, dan bespreken we jullie vragen en kunnen wij meestal op voorhand enkele vervangingspunten in de oude statuten aanwijzen.