wonen in een woongroep

  • Samen wonen in een (woon)groep kan in allerlei vormen; belangrijk is meestal dat het contact en gezelligheid biedt;

  • Door wonen en werken te combineren is opvang van de kinderen gemakkelijker;

  • Samen is een duurzame, milieuvriendelijke woonomgeving gemakkelijker te realiseren;

  • Je kunt samen vormgeven aan een bepaalde leefwijze (spiritualiteit, maatschappijbewust, duurzaam, etc.);

  • Het behoud van een monumentaal pand is gemakkelijker op te brengen;

  • Met meerdere kapitaalkrachtige mensen is het ontwikkelen van een nieuw landgoed beter haalbaar;

  • Ouderen of gehandicapten kunnen zelfstandig (blijven) wonen door positieve sociale controle en doordat er voorzieningen zijn die zorg op maat gemakkelijker beschikbaar maken.